chaw

  1. Anabolic Therapy nyob rau hauv tshuaj niaj hnub, William N. Taylor. MD, phab 75-120
  2. Cov Tshuaj, Cov Ncig Ua Si, thiab Kev Ua Zoo, Ua Ntej Los ntawm John A. Thomas, Page 27-30
  3. Kab mob: Pathogenesis and Management, kho los ntawm RM Francis, phab 101-130