References

  1. Stan, KB, Douglas, SM, Applied Pharmacology, endocrinology, 2011
  2. Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Cov nyom ntawm Methyl Testosterone Administration ntawm Plasma Viscosity hauv Cov pojniam Postmenopausal, PubMed Cov Khoom, Hauv internet, 2002
  3. Rogerio, AL, Menopause thiab Laus, Yen & Jaffe tus Lwm Yam Tshuaj Endocrinology (Xya Ib Hlis), 2014
  4. Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Cov teebmeem ntawm 17α-methyltestosterone, Methandrostenolone, thiab Nandrolone Decanoate ntawm lub Pob Estrous Cycle, Physiology thiab cwj pwm, 1997
  5. William, Llewellyn., Khoom noj khoom haus Molecular, Anabolics,2009
  6. Kickman, AT, Pharmacology ntawm Anabolic Steroids, British Journal of Pharmacology, PMC 2439524, Hauv internet, 2018